Technik NDT

LT-B 2. stupeň HS

Vykonávanie tesnostných skúšok s metódou zmeny tlaku

Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly tesnosti zariadenia a súčiastok stroja

Meranie hrúbok ultrazvukom digitálnymi ultrazvukovými hrúbkomermi

Revízny technik tlakových zariadení (TZ)

Vykonávanie odborných skúšok a odborných prehliadok v rozsahu skupiny Ab1, Ab2, Ba, Bb1, Bb2, Be1, Be2, Bf1.

Revízny technik plynových zariadení (PZ)

Vykonávanie odborných skúšok a odborných prehliadok v rozsahu skupiny Aa, Ag, Ah, Ba, Bg, Bh,

Ostatné služby:

Vyhotovenie miestnych prevádzkových poriadkov TZ a PZ

Školenie obsluhy VTZ PZ a TN

Vykonávanie tlakových skúšok PZ a TZ, potrubných rozvodov plynových

Vykonávanie tesnostných skúšok zariadení

Meranie hrúbok  ultrazvukom