A) Pracovná zdravotná služba

Predbežná cenová ponuka Vám bude vypracovaná na základe vyplneného formulára, prípadne nás môžete kontaktovať telefonicky

Formulár pre zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby:

    Viac informácií o GDPR nájdete na tomto odkaze.

B) Tlakové a plynové zariadenia – revízie

Orientačný cenník výkonov

Odborná skúška a odborná prehliadka TZ a PZ …… od 50 do 150 eur
Vonkajšia prehliadka …… od 25 do 50 eur
Vnútorná prehliadka …… od 40 do 70 eur
Vyhotovenie miestnych prevádzkových poriadkov TZ a PZ …… 100 eur
Školenie obsluhy VTZ PZ a TN v závislosti na počet osôb …… 30 – 50 eur za osobu
Vykonávanie tlakových skúšok PZ a TZ, potrubných rozvodov Plynových …… od 80 do 200 eur
Vykonávanie tesnostných skúšok zariadení …… od 50 do 200 eur
Meranie hrúbok ultrazvukom ( príprava materiálu, brúsenie, vystavenie správy a výkon) …… 10 eur za 1bod merania

Cena je orientačná, je závislá od obťažnosti výkonu a dohode s klientom.

Formulár pre zabezpečenie revízií – plynové a tlakové zariadenia:

    Viac informácií o GDPR nájdete na tomto odkaze.