Pracovná zdravotná služba
Ing. Rusňáková Viera, PhD

Verejný zdravotník
pracovnej zdravotnej služby
Konateľ spoločnosti

viger.sro@gmail.com

+421 903 309 211

ViGeR s.r.o.

Sídlo: Seňa 10 044 58 Seňa
IČO: 47 457 066

č. účtu: 5049565435/0900
Spoločnosť nie je platcom DPH

Tlakové a plynové zariadenia
Ing. Gejza Rusňák, PhD.

Revízny technik VTZ PZ a TN,
Bezpečnostný technik
Konateľ spoločnosti

rusnak.gejza@gmail.com

+421 904 210 723