Aktuality, Nezaradené, Vzdelávacie programy

Školenie – pre učiteľov chémie

Chemické faktory používané na základných a stredných školách

Termín: 2.6.2022 (štvrtok)  

pre pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl, zodpovedných zamestnancov

v prípade záujmu sa informujte prostredníctvom emailu: skolenia.viger.sro@gmail.com

Miesto konania školenia: Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Južná trieda – Seminárne miestnosti, Košice – Barca

( budova vedľa Kantíny Barca)

Dopravné spojenie – električka č. 4: Smer Námestie  osloboditeľov – Katastrálny úrad, Barca

Parkovanie osobných áut: Vozárová ul., oplotený areál – parkovisko – vstup z Barčianskej ulice – parkovisko zdarma