Školenie – Chemické faktory používané na základných a stredných školách – 7.11.2019

Pre pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl, zodpovedných zamestnancov za prevádzku školy a všetkých, ktorí sú povinní plniť povinnosť zamestnávateľa – školenie minimálne raz ročne v súlade s nariadením vlády SR č. 355/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Miesto konania školenia:     

Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Južná trieda – Seminárne miestnosti, 040 17  Košice – Barca

Prihláška na školenie

    Viac informácií o GDPR nájdete na tomto odkaze.
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://viger-sro.sk/wp-content/uploads/2019/05/edu2.jpg);background-color: rgba(0,0,0,0.4);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}