Oznamovanie kategórie 2

Povinnosť zamestnávateľa

§ 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie z hľadiska zdravotného rizika;oznamujú sa údaje k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka – teda za rok 2019. Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil formulár pre elektronické oznamovanie kategórie 2, ktorý je možné vyplniť priamo z internetovej stránky Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo zo stránky slovensko.sk (kde bude aktualizovaný formulár za rok 2019 dostupný od pondelka 09.12.2019). Vzhľadom na to, že novela zákona č. 355/2007 Z. z. s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2020 navrhuje predĺženie lehoty zaslania oznámenia kategórie 2, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 28.02.2020.

Ak zamestnávateľ nemá vypracovaný posudok o riziku a nepozná kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík, môže si vybrať pracovnú zdravotnú službu ViGeR s.r.o., ktorá mu posúdenie zdravotného rizika, teda písomný posudok o riziku s kategorizáciou prác vypracuje. 

V prípade, že zamestnávateľ si žiada zabezpečiť aj elektronické oznamovanie na internetovej stránke ÚVZSR, naša spoločnosť túto službu za zamestnávateľa vykoná. Poplatky za jednotlivé služby sa dozvie na základe požiadania prostredníctvom formulára. 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://viger-sro.sk/wp-content/uploads/2019/05/edu2.jpg);background-color: rgba(0,0,0,0.4);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}