Aktuality, Nezaradené

Antigénové a RT-PCR testovanie

O Z N A M

mobilné odberové miesto v Seni bude pre verejnosť v čase od 27.5.2022 do 31.8.2022 mimo prevádzky.

Uvedené vyšetrenie je možné realizovať v UN L. Pasteura Košice na Ipeľskej ulici č. 1.

V prípade hromadných vyšetrení pre   o r g a n i z á c i e   je možná realizácia na základe dohody a objednávky.