Testovanie na COVID-19 Testovanie zamestnancov sa zabezpečuje priamo v priestoroch zamestnávateľa
za prísneho dodržania hygienických predpisov.
* Quisque ut nisl lobortis, egestas magna in, facilisis diam.
Pracovná zdravotná služba zamestnanec nemusí dochádzať do iného zdravotníckeho zariadenia * Quisque ut nisl lobortis, egestas magna in, facilisis diam. Vzdelávacie programy * Quisque ut nisl lobortis, egestas magna in, facilisis diam. Tlakové a plynové zariadenia revízie, informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly * Quisque ut nisl lobortis, egestas magna in, facilisis diam.
coronavirus

Testovanie
na COVID-19

Testovanie zamestnancov sa zabezpečuje priamo v priestoroch zamestnávateľa za prísneho dodržania HP.

care

Pracovná
zdravotná služba

Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kat. 1 a 2.

open-book

Vzdelávacie
programy

Práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami. Odborná a aktualizačná príprava. Školenia.

pipe

Tlakové a plynové
zariadenia – revízie

Technik NDT, Revízny technik tlakových zariadení (TZ), Revízny technik plynových zariadení (PZ), Ostatné služby

Keď potrebujete vysokú odbornosť a flexibilitu s výbornou cenou

01.

like

KVALITA SLUŽBY

Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby odborníkom s 35 ročnou praxou v odbore Hygiena práce, vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa- Ing. Viera Rusňáková, PhD.

02.

search (1)

KVALITA REVÍZIÍ

Zabezpečenie revízie tlakových a plynových zariadení odborníkom s 35 ročnou praxou v odbore, vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa – Ing. Gejza Rusňák, PhD.

03.

get-money

CENA ZA VÝKON

Zabezpečenie služieb za výhodných cenových podmienok zodpovedajúcich kvalite. Nevykonávajú sa paušálne platby, iba v prípade, ak si sám klient o uvedenú službu požiada.

04.

contract

ZAZMLUVNENIE SPOLOČNOSTI

Zmluva spoločnosť k ničomu nezaväzuje, skôr naopak chráni. Naša spoločnosť sleduje termíny plnenia, upozorňuje klienta na legislatívne zmeny, služby zabezpečuje na základe objednávky.

05.

ok

RÝCHLOSŤ DODANIA SLUŽBY

Vypracovanie dokumentov v súlade s právnymi predpismi v čo najkratšom čase aj systémom online, prostredníctvom internetu.

06.

helping-hand

SME CHRÁNENÉ PRACOVISKO

Rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice č. k.: KE0/RAOTP-Z/ZAM/2019/68687 zo dňa 11.12.2019 bolo priznané postavenie chráneného pracoviska podnikateľskému subjektu ViGeR s.r.o. Seňa

Aktuality & zmeny legislatívy

Sledujte s nami zmeny legislatívy alebo naše novinky a nové služby