Aktuality, Nezaradené, Vzdelávacie programy

Školenie – pre vedúcich zamestnancov základných a stredných škôl

Legislatíva – aktuálne zmeny a ich aplikácia v praxi, dodržiavanie hygienických postupov na základných a stredných školách

Termín: 10.04.2024 (streda)

pre vedúcich zamestnancov základných a stredných škôl 

PROGRAM  ŠKOLENIA

8,00 – 8,30 hod.

Prezentácia a otvorenie školenia

8,30 – 10,30 hod.

Legislatíva v odbore hygieny detí a mládeže – aktuálne zmeny

Potvrdenie od lekára – kedy (ne) vyžadovať

Výskyt pedikulózy v škole – postupy

Rôzne – diskusia

10,30 – 11,00 hod.

Prestávka (občerstvenie)

11,00 – 12,30 hod.

Zákon 355/2007 Z.z. – § 30 – Povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci; § 30a pracovná zdravotná služba, § 30e posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu ; § 30f lekársky posudok, § 31 posúdenie zdravotných rizík; § 38 ochrana zdravia pred fyzickou záťažou a § 39 ochrana zamestnancov pri práci s chemickými faktormi

12,30 – 13,00 hod.

Diskusia k danej téme, ukončenie školenia

V prípade záujmu sa prihláste cez web na stránke https://viger-sro.sk/vzdelavacie-programy/ – “Prihláška na školenie” alebo sa informujte prostredníctvom emailu: skolenia.viger.sro@gmail.com

Miesto konania školenia: Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Južná trieda – Seminárne miestnosti, Košice – Barca

(budova vedľa Kantíny Barca)

Dopravné spojenie – električka č. 4,7;  autobus č. 24: Námestie  osloboditeľov – Katastrálny úrad, Barca

Parkovanie osobných áut: Vozárová ul., oplotený areál – parkovisko – vstup z Barčianskej ulice – parkovisko zdarma